Crea el teu espai de treball

Per sentir-te a gust treballant a casa has de cuidar tots els detalls. Usa una cadira còmoda i una bona taula. Busca un espai el més silenciós possible, amb una il·luminació preferentment natural el màxim d’hores. Decideix quin és i fixa l’espai de treball. Serà aquest i cap altre.

 

Les rutines de treball són un bon aliat

Estableix un horari de treball i inclou en ell pauses de descans. És important que comparteixis amb el teu equip de treball aquesta informació horària i que sigui el màxim de coordinada possible entre tots. Intenta mantenir les mateixes rutines que abans del confinament.

 

Planifica i estructura el teu dia

Organitza el teu dia a dia. Llistar tasques et serà molt útil. Organitza la teva agenda diària i setmanal. Planifica amb el teu responsable superior els objectius i els terminis a complir. També la manera en què mantindreu un seguiment sobre les tasques assignades.

 

Porta una vida saludable

Això inclou cos i ment. Menja sa, en les hores habituals i tot el saludable que puguis. Estableix una rutina diària d’exercicis físics. Si menges bé i et mantens físicament actiu, dormiràs millor, tindràs una actitud més positiva i augmentaràs la teva capacitat de conciliar vida laboral i vida familiar. A la xarxa trobaràs molts tutorials amb exercicis físics.

 

Cuinetes Michelin

Evita destinar el temps de teletreball a la cuina. Millor cuina el menjar la nit anterior. Seràs més eficient en el treball i també a la cuina.

 

Maleïda nevera

Esquiva el perill que suposa la nevera. La temptació de picar constantment serà una difícil d’evitar. Sigues fort. Evitaràs males notícies quan visitis la bàscula.

 

No estàs sol/a

Eines com Skype, Teams i vídeo trucades et permeten mantenir el contacte amb els teus caps i companys/es. Són imprescindibles per seguir avançant en els diferents projectes o responsabilitats i, al mateix temps, et permeten mantenir “la xerrada del cafè” en algun moment de descans.

 

Confirma que ho has entès i que t’han entès

La virtualitat dificulta l’emissió i recepció d’informació. Ens manquen els gestos del llenguatge corporal o del to de veu i, en conseqüència, la seguretat de la comprensió dels missatges. Per evitar malentesos i augmentar l’efectivitat de la comunicació, demana i dona confirmació sobre la comprensió del contingut dels missatges.

 

Teletreball i fills

La novetat del teletreball és un repte en si mateix, que pot ser doble si tens fills a casa. No desesperis. Intenta que també ells mantinguin unes rutines d’estudi, descans i joc, i fes-les compatibles amb la teva jornada laboral. Reserva un temps cada dia per compartir-lo amb ells. Explica’ls la situació especial que tots vivim i transmet optimisme i suport.

 

Crea tu espacio de trabajo

Para sentirte a gusto trabajando en casa debes cuidar todos los detalles. Usa una silla cómoda y una buena mesa. Busca un espacio lo más silencioso posible, con una iluminación preferentemente natural el máximo de horas. Decide cual es y fija el espacio de trabajo. Será este y ningún otro.

 

Las rutinas de trabajo son un buen aliado

Establece un horario de trabajo e incluye en él pausas de descanso. Es importante que compartas con tu equipo de trabajo esta información horaria y que sea el máximo de coordinada posible entre todos. Intenta mantener las mismas rutinas que antes del confinamiento.

 

Planifica y estructura tu día

Organiza tu día a día. Listar tareas te será muy útil. Organiza tu agenda diaria y semanal. Planifica con tu responsable superior los objetivos y los plazos a cumplir. También el modo en el que mantendréis un seguimiento sobre las tareas asignadas.

 

Lleva una vida saludable

Esto incluye cuerpo y mente. Come sano, en las horas habituales y todo lo saludable que puedas. Establece una rutina diaria de ejercicios físicos. Si comes bien y te mantienes físicamente activo, dormirás mejor, tendrás una actitud más positiva y aumentarás tu capacidad de conciliar vida laboral y vida familiar. En la red encontrarás muchos tutoriales con ejercicios físicos.

 

Cocinitas Michelin

Evita destinar el tiempo de teletrabajo a la cocina. Mejor cocina la comida la noche anterior. Serás más eficiente en el trabajo y también en la cocina.

 

Maldita nevera

Esquiva el peligro que supone la nevera. La tentación de picar constantemente será difícil de evitar. Sé fuerte. Evitarás malas noticias cuando visites la báscula.

 

No estás solo/a

Herramientas como Skype, Teams y video llamadas te permiten mantener el contacto con tus jefes y compañeros/as. Son imprescindibles para seguir avanzando en los diferentes proyectos o responsabilidades y, al mismo tiempo, te permite mantener “la charla del café” en algún momento de descanso.

 

Confirma que lo has entendido y que te han entendido

La virtualidad dificulta la emisión y recepción de información. Nos faltan los gestos del lenguaje corporal o del tono de voz y, en consecuencia, la seguridad sobre la comprensión de los mensajes. Para evitar malentendidos y aumentar la efectividad de la comunicación, pide y da confirmación sobre la comprensión del contenido de los mensajes.

 

Teletrabajo e hijos

La novedad del teletrabajo es un reto en sí mismo, que puede ser doble si tienes hijos en casa. No desesperes, Intenta que también ellos mantengan unas rutinas de estudio, descanso y juego, y hazlas compatibles con tu jornada laboral. Reserva un tiempo cada día para compartirlo con ellos. Explícales la situación especial que todos vivimos y transmíteles optimismo y apoyo.